Workshops

 

COARE Architectuur ontwerpt interieurs, omgevingen ruimtes voor een divers palet aan opdrachtgevers. Dat kunnen zakelijke ruimtes als kantoren, praktijken, ontvangstruimtes of showrooms zijn, maar ook bijvoorbeeld scholen of zorginstellingen. Deze variatie betekent automatisch dat alles wat wij ontwerpen en maken door een minstens zo verscheidene groep mensen gebruikt wordt. Al die gebruikers hebben op hun beurt weer eigen wensen, behoeftes en ideeën en reageren allemaal anders op hun omgeving. Bovendien hebben ze allemaal een andere kijk op ambities, betrokkenheid, welzijn, privacy of comfort. Om een voor iedereen passend ontwerp te kunnen maken, is het belangrijk, misschien zelfs wel noodzakelijk, zoveel mogelijk van die gebruikers te betrekken.  

Hiervoor organiseert COARE al vroeg in het traject speciaal ontwikkelde workshops. Door middel van interactieve sessies met afgevaardigden van het personeel, medewerkers, studenten of bewoners wordt in kaart gebracht waar het ontwerp aan moet voldoen. We betrekken mensen uit alle lagen van de organisatie: van directeur tot werknemer, receptioniste en kantinemedewerker. Tijdens de workshops wordt hen gevraagd te reageren op, of een keuze te maken uit een serie beelden. Hun keuze wordt vervolgens gezamenlijk besproken en met steekwoorden samengevat. Alle input tezamen levert een vrij helder en concreet beeld op van de richting waarin gedacht moet worden. 

 

De uitkomsten worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. De eerste winst van deze aanpak is dat er goodwill wordt gekweekt. Gebruikers voelen zich gehoord en erkend en zullen een ontwerp makkelijker omarmen. Maar het echte voordeel is dat het ontwerp daadwerkelijk voorziet in de wensen van alle gebruikers. Daarmee wordt de ruimte of omgeving één van de ingrediënten die gaan leiden tot het behalen van de doelstellingen van de opdrachtgever. 

VHL_Velp_Coare_RAP_Fotografie-facebooksi