VHL2.jpg
Coare-VHL-Leeuwarden-FULLPRINTsize-RAP-F
Coare-VHL-Leeuwarden-FULLPRINTsize-RAP-F
VHL_Velp_Coare_RAP_Fotografie-facebooksi
VHL_Velp_Coare_RAP_Fotografie-facebooksi
VHL_Velp_Coare_RAP_Fotografie-facebooksi
Coare-VHL-Leeuwarden-FULLPRINTsize-RAP-F

Van Hall Larenstein

Velp & Leeuwarden

De vestiging van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp moest worden aangepast om 500 extra studenten en 50 extra medewerkers op te vangen. Dit moest bovendien gebeuren binnen een zeer beperkte termijn. Eigenlijk werd ervan uitgegaan dat het niet haalbaar zou zijn. Totdat COARE Architectuur voor het eerst aan tafel schoof. Tijdens dat gesprek hebben alle aanwezigen echter de probleemstelling en wensen nog eens goed op een rij gezet. Als er slim met tijd, mankracht en logistiek zou worden omgegaan, zou het theoretisch moeten kunnen was de conclusie. Maar nu moest het nog in praktijk gebracht worden.

 

Breed ingezette workshops met studenten, leerkrachten en medewerkers gaven een beeld van de wensen en behoeftes van de gebruikers. Ondertussen werd achter de schermen al druk getekend en gerekend hoeveel ruimte er nodig was en waar die ruimte zich in het ontwerp moest bevinden. En ook aanbestedingen en vergunningstrajecten werden al in werking gezet. De ervaring van COARE Architectuur met leeromgevingen kwam tijdens deze opdracht goed van pas. De basis kon al worden ingevuld voordat de uitkomsten van de workshops de details zouden bepalen. Er ging daarmee dus geen kostbare tijd verloren. 

In het ontwerp voor het interieur stond voorop dat zowel medewerkers en leerkrachten als studenten zich er thuis moesten voelen. Maar tegelijkertijd moesten beide groepen ook hun eigen omgeving krijgen. De balans tussen sociale en academische interactie moest voor zowel studenten als leerkrachten en medewerkers optimaal zijn. Door ruimtes anders te benutten en daarmee te voldoen aan de toenemende vraag naar flexibiliteit die ook uit de workshops naar voren kwam, is die balans goed gevonden. 

 

Wat onmogelijk bleek is toch gelukt. In recordtijd is er een resultaat geleverd dat voldoet aan alle wensen en wat met veel plezier wordt gebruikt. Het heeft er bovendien in geresulteerd dat COARE Architectuur ook is ingeschakeld voor de revitalisatie van de vestiging in Leeuwarden. 

^  Van Hall Larenstein in Leeuwarden

^  Van Hall Larenstein - Green Steps Forward

^  Van Hall Larenstein in Velp