REALISATIE

 

De invloed van de uitstraling van een gebouw en de ruimte binnen gaan heel ver. Het begint bij de eerste indruk die mensen krijgen buiten en gaat verder als ze bij u binnen stappen. Maar ook de invloed op uw werknemers, gasten, cliënten studenten  en andere gebruikers moet niet worden onderschat. Omgevingspsychologen zijn het er al lang over eens: een goed doordachte ruimte draagt in grote mate bij aan productiviteit, herstel of creativiteit, laat zien wie u bent, bevordert samenwerking en faciliteert privacy, comfort en interactie. De omgeving is daarmee bepalend voor het behalen van uw professionele of maatschappelijke ambities. De belangrijkste motivatie voor COARE Realisatie is dan ook het bouwen van (werk)omgevingen waarin mensen zich goed voelen. Om dit te realiseren is het essentieel dat we de opdrachtgever centraal stellen en betrekken bij het hele bouwproces. Alleen dan kunnen we bouwen wat de klant echt nodig heeft en samen werken naar het beste resultaat.

 

Transparantie

Wij hebben de ambitie om bouwprocessen voorspelbaar, transparant en beheersbaar te maken. Daarvoor hebben we het COARE-model ontwikkeld. Gedurende het hele traject geven wij openheid van zaken. Dat betekent onder meer dat we voortdurend inzicht geven in de financiën. De bouwbegroting is hierbij leidend. COARE Realisatie vraagt meerdere offertes bij onderaannemers en toeleveranciers die 1-op-1 met de opdrachtgever worden gedeeld. Die blijft daardoor op de hoogte en kan in alle trajecten invloed uitoefenen op de keuzes en daarmee samenhangende kosten. Meerwerk dat niet voorkomt uit aanvullende eisen of wensen van de opdrachtgever komen voor rekening van COARE Realisatie. Wij zijn het enige bouwbedrijf dat zo werkt.

 

Tijdens de bouw is onze realisatiemanager verantwoordelijk voor het team en het werk. COARE Realisatie werkt met harde resultaatsverplichtingen op het gebied van budget, planning en kwaliteit. De opleverdatum is heilig en wij nemen de verantwoordelijkheid volledig uit handen. Om de klant volledig te ontzorgen kan er ook een vaste aanneemsom worden afgesproken waarbinnen COARE het project gegarandeerd oplevert.

 

Duurzaam

De impact van bouwen op het milieu kan verstrekkende gevolgen hebben. We zijn ons daar zeer bewust van en nemen onze rol daarin serieus. Het maken van duurzame keuzes zien we dan ook als vanzelfsprekend en we hebben alle juiste certificeringen en keurmerken als ISO en VCA in huis. Tijdens de bouw zorgen we voor een veilige en opgeruimde bouwplaats. Die richten we bovendien zo in dat we afval direct kunnen scheiden en op de juiste manier kunnen afvoeren. We werken met duurzame materialen, passen isolerende maatregelen toe, hergebruiken zoveel als mogelijk en op basis van grondstoffenpaspoorten is te zien hoe materialen later opnieuw en op andere manieren gebruikt kunnen worden. Ook houden we rekening met de levensduur van het gebouwde zelf en wat er daarna mee gebeurt. Voor zover mogelijk bouwen we dusdanig dat het gebouw als geheel of in losse elementen opgedeeld hergebruikt kan worden.  Elke keer weer proberen we nog duurzamere oplossingen te vinden. Dat doen we graag samen met de klant en we hebben er veel plezier in hen hierin te adviseren en coachen. 

 

Architectuur en realisatie onder één dak

Bij COARE zitten de architecten en bouwers samen. Indien de opdrachtgever dit wenst, werken zij samen. Het grote voordeel hiervan is dat beiden op de hoogte zijn van elkaars vakgebied. Waar er normaal vaak nog een aannemer en projectmanager tussen staan, is er in dit geval sprake van veel kortere lijnen. COARE Architectuur weet precies wat er bij de bouw komt kijken en andersom weet COARE Realisatie welke overwegingen Architectuur maakt. Dit komt alle ambities op het gebied van prijs, kwaliteit en planning ten goede. 

 

HET TEAM

Ons enthousiaste realisatieteam bestaat uit jonge professionals en ervaren specialisten. We stellen er graag een aantal aan je voor.

Show More