Zoeken

Samen vormgeven aan het nieuwe werken bij het CAK in Den Haag

Vorige zomer wonnen we de design en build-aanbesteding van het CAK in Den Haag. Samen met De Unie Architecten gaven we nieuwe betekenis aan de begane grond en negen verdiepingen van het gebouw. Onlangs leverden we de nieuwe werkomgeving op.


Werk wordt steeds meer plaatsonafhankelijk. Het CAK vroeg ons een kantoorindeling te ontwerpen en realiseren waarin flexibel werken optimaal wordt ondersteund. Met voldoende ruimte voor medewerkers om geconcentreerd te kunnen werken, maar ook anderen te ontmoeten en prettig samen te werken. In dit project bundelen we de krachten met De Unie Architecten. Door ontwerp en realisatie in één team te integreren, waren alle aspecten van de uitvoering al bij het ontwerpproces in beeld. Dat is belangrijk, omdat we met een vast budget en een krap tijdspad werkten.Onze ervaring is dat samenwerking met de eindgebruikers onmisbaar is voor het beste resultaat. Daarom organiseerden we in de ontwerpfase interactieve overlegmomenten, waarin we de CAK-medewerkers uitdaagden om hun vragen, ideeën en dilemma’s met ons te delen. Hierbij deelden onze ontwerpers hun 3D-visualisaties. Beelden zijn immers krach­tige hulpmiddelen om elkaar te begrijpen, samen te associëren en ideeën te bedenken. Onmiddellijk werd duidelijk welke vragen ons ontwerp opriep en hoe inde­ling, kleuren en materialen invloed hebben op het wel­bevinden van de medewerkers. Deze inzichten namen we mee in het ontwerp.Deze open houding was ook van belang om begrip en draagvlak te creëren tijdens de realisatie. Sommige delen van het CAK-kantoor bouwen we modulair. Ook zetten we in op hergebruik van de bestaande materialen: zo hebben we de bestaande tapijttegels teruggebracht naar de fabriek, zodat deze grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Daarnaast herplaatsen we de bestaande systeemwanden en werken we met duurzame verf. Dat betekent dat we weinig hoeven boren en dus zo min mogelijk overlast veroorzaken. Bijkomend voordeel is dat er veel minder hoeft te worden gesloopt bij veranderende ruimtewensen of toekomstige verbouwingen, en delen kunnen worden hergebruikt. Op de lange termijn vermindert dit overlast en afval. Fijn voor de mens én voor de planeet.