Zoeken

'Koudwatervrees voor innovatie beperkt toekomstig gebruik monumenten'

Bijgewerkt op: 14 nov. 2018

Amsterdam, 30 mei 2017 – Het duurzaam gebruik van monumentale gebouwen wordt belemmerd door een ongegronde angst voor innovatie. Die innovatie is hard nodig. Met nieuwe technologieën en andere manieren van werken kunnen monumenten beter worden benut. Maar onder meer in de zorg en het onderwijs denken nog veel pandeigenaren ten onrechte dat er vanwege strenge regelgeving bouwtechnisch weinig kan en is men huiverig voor vernieuwing. Dat zeggen architect Maarten Timmermans van COARE Architectuur en restauratiearchitect Bastiaan van de Kraats van 1.98 meter. Beide bureaus gaan samenwerken en willen monumenten op basis van innovatie een nieuwe toekomst bieden. 


COARE werkt voor opdrachtgevers in onder meer de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarbij ligt het accent vaak op werkplekinnovatie. Onlangs werd het hoofdkantoor (24.000 m²) van Alliander in Arnhem naar een ontwerp van COARE volledig vernieuwd. Eerder deed COARE opdrachten voor onder meer Dell, Graydon, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Rabobank.


Bastiaan van de Kraats (38) van 1meter98 is de jongste erkende restauratiearchitect van Nederland. Hij deelt de visie van COARE dat organisaties en bedrijven zich kunnen vernieuwen door anders om te gaan met hun vastgoed. Toch gebeurt dat volgens hem bij monumenten te weinig: “Als je iets met zulke panden wilt, moet je niet alleen restaureren, maar ook ontwérpen. Met aandacht voor zaken als vloerisolatie, wifi, circulariteit, een energielabel en werkplekinnovatie. Onze ervaring is dat eigenaren van monumenten te vaak veronderstellen dat er weinig mag. Hun denken over innovaties blijft nogal eens steken in beperkingen.” 


Door de ervaring van COARE op het gebied van werkplekinnovatie te koppelen aan specialistische renovatiekennis van 1meter98 kunnen beide bureaus eigenaren van monumentale panden vanuit de vakgebieden ontwerp en renovatie van dienst zijn. Met als uitgangspunt het monument op basis van innovatie én respect voor het verleden weer vele decennia vooruit te helpen. “Het is een geweldige uitdaging om het duurzaam gebruik van monumenten voor de komende generaties veilig te stellen. Je kunt die panden nou eenmaal niet voor de eeuwigheid op slot doen en nooit meer veranderen. De praktijk leert dat er binnen de bestaande regelgeving wel degelijk veel mee te doen valt. Mits je bereid bent om restauratie en ontwerp consequent aan elkaar te koppelen”, zegt Maarten Timmermans van COARE.