Zoeken

Werknemers KLM Catering Services enthousiast over de transformatie van hun werkomgeving

Bijgewerkt op: 19 jul. 2019

Een ontwerp van COARE Architectuur vormde de basis voor de renovatie van een verouderd kantoor van KLM Catering Services op Luchthaven Schiphol. Het aan het platform gelegen pand is ingrijpend gerenoveerd en onderging een volledige metamorfose. En met succes, want de gebruiker waardeert het vernieuwde kantoor met een 8.


Voor COARE Architectuur was dit een bijzonder project. Op de eerste plaats was dit vanwege de ligging direct aan het platform, boven de zogenoemde loading docks van waaruit maaltijden naar de toestellen worden gebracht. Architect Maarten Timmermans van COARE Architectuur: ‘Je ziet, hoort en voelt in alles de onophoudelijke dynamiek van de luchthaven en de ‘cateringfabriek’. Dat geeft een speciale dimensie aan zo’n plek. Die dynamiek moet in het ontwerp terugkomen’. Daarnaast was het traject naar het uiteindelijke ontwerp een uitdagende, waarbij verschillende belangen en wensen meespeelden.


Om in kaart te brengen wat de gebruikers van het pand voor ogen hadden als ze hun ideale werkomgeving moesten voorstellen, organiseerde COARE Architectuur workshops. Tijdens deze sessies met werknemers uit alle gelederen van KLM Catering Services kwamen goede en bruikbare ideeën naar voren die werden meegenomen in het ontwerptraject. COARE Architectuur kwam mede op basis van de input uit deze workshops met een voorstel waarin iedereen zich herkend en erkend zou voelen. In het ontwerp ligt een sterk accent op een groene werkomgeving, het stimuleren van samenwerking en uitwisseling tussen afdelingen. Hiervoor zijn er bijvoorbeeld open werkplekken, royale vergaderruimtes maar óók kleinere ruimtes voor 1 op 1 gesprekken opgenomen.


KLM Catering Services kan weer een tijd vooruit. Het nieuwe onderkomen herinnert na de transformatie in niets meer aan de oude behuizing en heeft een volstrekt andere uitstraling gekregen. Als architecten willen wij een werkomgeving creëren die voor de mensen van betekenis is. Dat dit is gelukt blijkt uit de prachtige 8 die de werknemers geven aan hun nieuwe werkplek. Daar zijn we bij COARE Architectuur trots op.