Zoeken

'Healthy working community'

Bijgewerkt op: 14 nov. 2018

KANTOORGEBOUW IN HOOFDDORP WORDT IN UNIEKE SAMENWERKING OMGEVORMD TOT ‘HEALTHY WORKING COMMUNITY' TWINTIG PARTIJEN WERKEN SAMEN OM IN PHAROS GEZOND  WERKEN OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN TOT LEVEN TE BRENGEN.


Voor de verbouwing van een gebouw wordt vaak eerst een ontwerp gemaakt, een plan bedacht en daarna een aannemer gezocht. Zo niet bij het 19 verdiepingen tellende kantoorpand Pharos in Hoofddorp. Hier is aan de hand van vier kernwaarden een oproep gedaan aan marktpartijen, die met uiteenlopende oplossingen kwamen. Uiteindelijk gaan 20 partijen samen de uitdaging aan om in Pharos de ‘healthiest working community’ te realiseren.


De partijen worden op 28 maart bekendgemaakt.


KERNWAARDEN EN PITCHDAGEN

De Pharos van Alexandrië is een van de zeven wereldwonderen van de klassieke oudheid. En zoals een vuurtoren zijn licht schijnt over de horizon, brengt Pharos in Hoofddorp vier kernwaarden voor het voetlicht die het gebouw onderscheidend gaan maken.


‣ Maximum health: Pharos is een baken van gezondheid. ‣ Zero waste: Pharos geeft richting in de groene economie. ‣ Total energy: Pharos als energiebron voor mensen en de omgeving. ‣ Vibrant community: Pharos is een veilige haven voor ontmoeting en samenwerking.


Zo’n honderd bedrijven reageerden eind 2017 op de oproep om met oplossingen te komen om in Pharos een gezonde, duurzame werkcommunity te creëren. Met de vier kernwaarden als leidraad, mochten dertig partijen hun idee pitchen. De meest uiteenlopende oplossingen kwamen voorbij: van gezonde Alpenlucht tot meubels van afval en van energieopwekkende verlichting tot apps die ontmoeting en samenwerking stimuleren. De ideeën en bedrijven zijn getoetst op onder meer innovatie, meerwaarde voor de gebruiker en bereidheid tot samenwerken. 28 maart: bekendmaking ‘Pharos consortium’


De partijen die aan de slag gaan met Pharos, worden op 28 maart om 17.30 uur gepresenteerd tijdens een feestelijke borrel op de 18de verdieping van Pharos in Hoofddorp. U als vertegenwoordiger van de pers bent daarvoor van harte uitgenodigd.


WAT IS DE HEATHY WORKING COMMUNITY?

Pharos wil op alle mogelijke manieren gezond werken omarmen, onderzoeken, in de praktijk brengen en verder ontwikkelen. Dit doen we zo:

‣ Tijdens de verbouwing maken we in alle facetten de gezonde keuze. ‣ Kiezen voor meer dan twintig innovatieve oplossingen die het werken in het gebouw gezond maken; ‣ Een groeiende community van huurders die gezond werken omarmt en dit thema tot leven brengt; ‣ Onderzoek doen naar hoe onze slimme innovaties werken en hoe dat huurders in het gebouw gaat helpen een gezonde werkomgeving te realiseren; ‣ Workshops, evenementen en onderzoek rondom het thema gezond werken; ‣ Een groep van 19 vergezichten, huurders en leveranciers die als kennisnetwerk opereren vanaf de 19de verdieping.

Dit alles doen we vanuit de missie dat mensen zich vitaal en geïnspireerd kunnen voelen in hun werkomgeving. We willen bedrijven en organisaties die ook vinden dat personeel vitaal moet zijn om goed te functioneren oproepen zich aan te sluiten bij de healthy working community in Pharos.