Zoeken

'Geslaagde challenge hoofdkantoor Alliander'

Bijgewerkt op: 14 nov. 2018

Het 23.000 m² grote hoofdkantoor Bellevue van netwerkbedrijf Alliander in Arnhem is naar een ontwerp van COARE vernieuwd en verduurzaamd. Opdrachtgever Alliander koos voor een challenge en daagde bouwers en andere bij het project betro

kken architecten uit om met eigen ideeën en inzichten het COARE-ontwerp verder te versterken. Dat gebeurde ook toen de bouw al in volle gang was. Een terugblik van COARE-directeur Jan Willem Leverstein op een volgens hem geslaagde challenge.


“COARE maakte het Bellevue-ontwerp mede op basis van inzichten die tijdens workshops met Alliander-werknemers naar boven kwamen. Een door Alliander opgesteld beeldkwaliteitsplan was  richtinggevend. Na de presentatie van ons ontwerp werden aannemer Dura en anderen door Alliander uitgedaagd om met aanbevelingen te komen. Wij hebben als COARE die challenge meteen omarmd en voelden er ons geen moment door gediskwalificeerd. Architecten met een groot ego zullen misschien niet snel op een dergelijke manier willen werken. Maar voor ons was het geen probleem. Wederzijdse beïnvloeding vanuit verschillende disciplines heeft de kwaliteit van Bellevue alleen maar vergroot.”


“COARE stond open voor de inbreng van anderen, maar had in een regisseursrol wel het laatste woord. Wij hadden nog nooit op die manier gewerkt. Het was voor ons af en toe best spannend en ook wel eens lastig. Maar op basis van wederzijds respect tussen Alliander, COARE  en de andere betrokken partijen is het allemaal gelukt. Om van een challenge een succes te maken moet je open staan voor elkaars ideeën. Het vergt lef om ideeën aan te dragen en vooral ook om ideeën te accepteren.“


“Vanaf de totstandkoming van ons voorlopig ontwerp was er ruimte voor de challenge. En ten tijde van de aanbesteding opnieuw. Toen kreeg met name de aannemer de kans om aan te geven wat er wellicht nog beter kon. Alliander had dat proces goed doordacht. Wij presenteerden de deelnemers aan de challenge ons ontwerp plus achterliggende visie. Zij kregen vervolgens de tijd om zich er goed in te verdiepen en daarna tijdens een review met aanbevelingen te komen. Die wij aansluitend weer bespraken met onze opdrachtgever. Gedurende het hele bouwproces is er steeds de gelegenheid geweest om aanpassingen te bespreken. Beïnvloeding bleef – óók als dat operationeel wel eens lastig was – altijd mogelijk en leidde uiteindelijk tot aanpassingen die het vernieuwde Bellevue alleen maar beter hebben gemaakt.”