Het  23.000 m² grote hoofdkantoor ‘Bellevue’ van netbeheerder Alliander in Arnhem wordt op basis van een door Coare Architectuur ontwikkeld concept gerevitaliseerd. 

In het Alliander-hoofdkantoor worden vier verschillende types omgeving gecreëerd. Voor de snelle ontmoeting is er het plein. Een werkvloer met veel dynamiek, licht en kleur is te vinden in het atelier. Meer afgeschermd (samen)werken kan in gangbare kantoorruimtes. En de bibliotheek is uiteraard een plek van rust. Binnen het door Coare Architectuur ontwikkelde concept zijn voortdurend verschuivingen mogelijk. 

Na de verbouwing voorziet het kantoor voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte, mede dankzij het gebruik van zonnepanelen en koude- en warmteopslag in de bodem. Het bouwafval wordt gescheiden ingezameld en zo veel mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik op locatie of elders.