ABN AMRO

De bekende bank heeft drie divisies die vrij gescheiden van elkaar opereren. Dat zijn Private Banking, Retail en Commercial Banking. Al deze divisies hebben hun eigen kantoren en eigen signatuur. ABN AMRO heeft de ambitie deze drie te integreren in één look & feel en uitstraling. Bovendien willen ze van 130 naar ongeveer 60 locaties door ook fysiek de divisies samen onder te brengen. COARE Architectuur is partner binnen het ontwerpteam dat het project begeleid. 

 

ABN AMRO stelt de allerhoogste eisen aan duurzaamheid en circulariteit. Zij willen dit actief stimuleren en hier een voorstrekkersrol in spelen. Ze richten zich ook steeds specifieker op klanten met eenzelfde ambitie en willen dat uitdragen. De taak van COARE is bewaken dat het ontwerp esthetisch klopt, maar ook maximaal recht doet aan de circulaire ambities van ABN AMRO. 

 

COARE werd gevraagd vanwege de specifieke kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid, en bovendien de manier waarop we dit benaderen. Je kunt een enorme hoeveelheid geld uitgeven aan duurzaamheid, zonder dat je precies weet wat de impact is. Wij benaderen het meer praktisch en leggen de focus ook zwaar op hergebruik en levensloop van gebouwen en materialen.

 

Momenteel wordt gewerkt aan de tweede pilot. Vanwege het hoge ambitieniveau worden we voor elk nieuw op te leveren kantoor weer uitgedaagd in de steeds hogere standaarden van duurzaamheid. Elke keer moeten we de keuzes weer onder de loep nemen en in gesprek gaan. We zien dit project dan ook als een bijzonder uitdagende en leerzame opdracht waar we enorm veel van denken te gaan leren. 

Binnenkort meer!